rekrutacja...
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Pozostając na naszej stronie akceptujesz regulamin polityki prywatności.
Polityka Prywatności       ZAMKNIJ

Witamy w portalu rekrutacyjnym

Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

jeżeli szukasz szybkiego kontaktu to zadzwoń lub napisz do nas

Ze względu na ograniczenia epidemiczne dotyczące funkcjonowania szkół, prosimy uczniów lub ich opiekunów o przesyłanie kopii dokumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres mailowy szkoły - sekretariatgdansk@szkolagortata.pl. Obsługa sekretariatu będzie się kontaktować po zakończeniu rekrutacji w celu ustalenia terminu dostarczenia oryginałów dokumentów.
Informacje o bursach: kliknij tutaj

Nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku odbywa się poza Systemem Naboru Elektronicznego do Szkół Ponadpodstawowych.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć do 14 lipca 2022 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2022 r.

Listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2022 r.

W terminie od 23 lipca 2022 r. do 30 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:
 • akceptowanie przez rodziców statutu szkoły,
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).
Dyscypliny sportowe:
 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;
 • Badminton;
 • Tenis stołowy;
 • Piłka nożna;
 • Rugby;
 • Szermierka;
 • Tenis ziemny.

zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2022/2023:
 • Do 12 lipca 2022 r. – ostateczny termin składania dokumentów zgłoszeniowych do szkoły;
 • Uczniowie biorący udział w testach sprawnościowych zobowiązani są do dostarczenia zgłoszenia do szkoły najpóźniej na dwa dni przed terminem testu !
Terminy testów sprawnościowych:

Koszykówka dziewcząt - Trener koordynator – Adam Müller tel. kontaktowy 504 280 916

 • I termin – 19 czerwca 2022*
 • II termin – 10 lipca 2022*

Koszykówka chłopców: - Trener koordynator – Bartłomiej Perzanowski tel. kontaktowy 602 354 443

 • I termin – 24 kwietnia 2022*
 • II termin – 19 czerwca 2022 o godz. 13:00*

Piłka nożna: - Trener koordynator – Paweł Budziwojski tel. kontaktowy 508 105 018

 • I termin – 27 kwietnia 2022* godz. 10:00 Sopot ul. Jana z Kolna
 • II termin – 18 maja 2022 godz. 10:00 Sopot ul. Jana z Kolna*

*terminy testów sprawnościowych mogą ulec zmianie

Dokumenty wymagane do procesu rekrutacji:
 • karta zgłoszenia SMS Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata
Dokumenty wymagane po zakończeniu procesu rekrutacji:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub poświadczone kopie dokumentów należy dostarczyć w ciągu 5 dni od zakończenia roku szkolnego do sekretariatu SMS LO MG w Gdańsku)
pobierz wszystkie dokumenty przejdź do kontaktu