#GortatTeam...

Dlaczego my - szkoła podstawowa?

opublikowano
13.02.2023

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata trwa od 1 lutego do 31 marca 2023r. Prowadzimy nabór do klas 1-6. Dni Otwarte odbędą się 20 lutego i 20 marca 2023r. o godz. 17:00.

najważniejsze cechy naszej Szkoły:

+ edukacja traktowana na równi ze sportem,

+ wykwalifikowane i sprawdzone Grono Pedagogiczne,

+ bezpieczeństwo w szkole i na treningach,

+ dziennik elektroniczny Librus,

+ od pierwszej klasy 5h j. angielskiego tygodniowo (w podstawie programowej 2h),

+ drugi język nowożytny od czwartej klasy (w podstawie programowej od siódmej klasy),

+ profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne,

+ informatyka w nowoczesnej sali multimedialnej, prowadzona przez Informatyka,

+ 16h lekcyjnych zajęć sportowych tygodniowo (w tym basen, gimnastyka, ogólnorozwój z poznawaniem wszystkich dyscyplin sportowych),

+ zajęcia sportowe prowadzone przez Trenerów,

+ świetlica czynna w godz. 6:30-17:30,

+ jednozmianowość,

+ wsparcie Pedagoga i Psychologa Sportu

+ czesne w wysokości 300zł/m-c (wprowadzane oddolnie, w roku szkolnym 2023/24 objęci nim będą Uczniowie klas 1 i 2 SP),

+ opcja dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (LuxMed, KFZ).

Post image